środa, 20 listopada 2013

CO WARTO WIEDZIEĆ O ROZWOJU MOWY NASZYCH POCIECH

TRZYLATEK

• Rozumie co do niego mówimy, wykonuje proste polecenia
• Zapytany potrafi podać swoje imię
• Próbuje wykonywać codzienne czynności wg instrukcji słownych
• Mówi chętnie, zadaje pytania (nie zawsze jasno sprecyzowane)
• Komunikuje się za pomocą zdań prostych, kilkuwyrazowych
• Powinien wypowiadać prawidłowo wszystkie samogłoski i spółgłoski: p, b, m, f, w, t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, ń, k, h, j, ł.

CZTEROLATEK

• Zadaje dużo pytań
• Rozpoznaje i nazywa kolory
• Pytany odpowiada, co robi
• Rozumie i wykonuje nasze polecenia, zawierające wyrażenia przyimkowe: pod, na, obok, za.
• Powinien poprawnie wymawiać głoski: s,z,c,dz,
• Głoski sz,ż,cz,dż, mogą być wymawiane jako s,z,c,dz
• Ma prawo nie wymawiać głoski r, która może wymawiać jako l.

PIĘCIOLATEK

• Stosuje wielozdaniowe wypowiedzi, opowiada zdarzenia opisuje przedmioty i ich przeznaczenie, używa różnych przymiotników
• Pojawia się prawidłowa wymowa głosek: sz,ż,cz,dż,r
• Może wystąpić tzw. hiperpoprawność, tzn. w miejscu głosek: s,z,c,dz pojawiają się sz,ż,cz,dż; np. „szala” zamiast sala, w miejscu l pojawia się r; np. „rarka” zamiast lalka
• Potrafi wyjaśnić znaczenie słów
• Uwzględnia kolejność zdarzeń

SZEŚCIOLATEK

• Wypowiada się poprawnie pod względem artykulacyjnym, fleksyjnym i składniowym
• Mówi płynnie
• Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy
• Formułuje dłuższe wypowiedzi

środa, 30 października 2013

PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

W roku szkolnym 2013/14 zajęcia indywidualne odbywają się wg podanego poniżej planu: Środa - grupy: Bąbelki i Żabki Czwartek – grupy: Muszelki i Kropelki Piątek – grupa: Delfinki Proszę o przynoszenie zeszytów w wyznaczonych dniach. W domu dzieci powtarzają wpisane ćwiczenia (ostatni wpis, lub wg dodatkowych wskazówek) przynajmniej 2-3 razy Dzieci młodsze 3,4 latki objęte są programem profilaktyki logopedycznej, której głównym celem jest wspomaganie procesu naturalnego rozwoju mowy . Zajęcia odbywają się w grupach i obejmują:  Ćwiczenia oddechowe  Ćwiczenia narządów artykulacyjnych  Ćwiczenia słuchowe  Ćwiczenia logorytmiczne Spotykamy się wg planu: Ślimaki: środa 8:00 – 8:30; czwartek 8:00 – 8:20 Rybki: czwartek 9:00 – 9:20; piątek 8:00 – 8:30 Żabki: piątek 9:00 – 9:20

środa, 31 sierpnia 2011

Wrzesień w gabinecie logopedycznymJak co roku we wrześniu rozpoczynam badania mowy naszych wychowanków. Celem badań jest wyłonienie dzieci wymagających opieki logopedycznej. Każdy przedszkolak spotka się ze mną w celu zdiagnozowania mowy i nie tylko. Badanie logopedyczne obejmuje:
• Orientacyjne badanie słuchu fizjologicznego
• Badanie sprawności artykulatorów
• Badanie płynności mowy
• Badanie nadawania i rozumienia mowy
• Badanie funkcji połykowej i oddechowej
• Badanie budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie)
• Badanie słuchu fonematycznego
W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne).
Jak wygląda badanie?

Starsze dzieci 4,5,6 letnie spotykają się z logopedą w gabinecie i tam przeprowadzone zostanie badanie, polegające na rozmowie, nazywaniu ilustracji, odpowiadaniu na pytania, zabawie, liczeniu, układaniu puzzli i.t.p. Badanie przebiega w miłej atmosferze, nie jest dla dzieci bolesne i krępujące.
Każde dziecko ma wypełnioną kartę badania mowy, która stanowi dokument diagnozujący stan mowy, sprawność artykulatorów, słuch, rozumienie poleceń. Po zdiagnozowaniu dzieci zakwalifikowane zostaną na indywidualną terapię logopedyczną. Zajęcia indywidualne rozpoczną się w październiku, po wcześniejszym zapoznaniu rodziców z wynikami badań i wyrażeniu zgody na uczestnictwo dzieci w zajęciach.

Słów kilka o maluchach….

Kiedy 3 latki przejdą czas adaptacji, nabiorą pewności siebie i poczują się pewnie w nowym otoczeniu możemy zacząć badania. Choć tak naprawdę już od pierwszych dni mamy ze sobą kontakt w czasie codziennych zabaw i zajęć prowadzonych w ramach profilaktyki logopedycznej. Badania maluchów prowadzę w trakcie codziennych czynności, w czasie spontanicznych zabaw w sali lub na powietrzu. Na podstawie sporządzonych notatek diagnozuję mowę dzieci i w zależności od potrzeb po konsultacji z rodzicami i nauczycielami wspomagamy proces rozwoju mowy maluchów.

środa, 12 maja 2010

odpowiedz o zajęcia w żabkach

Zajęcia logopedyczne w grupie żabek od września 2009r odbywają się codziennie od 8:10. Nie ma możliwości przełożenia zajęć na późniejszą godzinę ze względu na zajęcia programowe, które odbywają się w dalszej części dnia.

piątek, 7 maja 2010

odpowiadam na pytanie o 4- latka

Dziecko 4- letnie jest na etapie bardzo intensywnego rozwoju mowy,zarówno pod względem artykulacji, wzbogacania słownika, poprawności struktur gramatycznych. Po pierwsze głoska r - dziecko ma prawo jej nie wymawiać. Jeżeli zamienia głoskę r na :l, j nie mamy powodu do niepokoju jest to typowa wada rozwojowa. Po drugie: najprawdopodobniej zamiana głosek s=sz to wynik hiperpoprawności, tzn. dziecko opanowało prawiłową wymowę głosek szumiących (sz,ż,cz,dż) i używa ich w miejscu głosek syczących (s,z,c,dz). Najczęściej wystarczy podawać dziecku prawidłowy wzorzec wymowy,np w trakcie zabawy, rozmowy powiedzieć podaj sok i zaakcentować głoskę s. Jeżeli nieprawidłowa wymowa głosek utrzyma się powyżej 3 miesięcy należy skontaktować się bezpośrednio z logopedą. Zapraszam.

czwartek, 6 maja 2010

LOGOPEDA W PRZEDSZKOLU

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka w naszym przedszkolu prowadzę program profilaktyki i terapii logopedycznej.
W przedszkolu funkcjonuję bogato wyposażony gabinet logopedyczny, a zajęcia logopedy z dziećmi odbywają się każdego dnia.
Zadaniem logopedy nie jest jedynie dbałość o poprawne wybrzmiewanie poszczególnych głosek. Podczas badań a także w trakcie terapii logopedycznej zwracam uwagę na artykulację, oddech, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie, motywację do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania. Przeprowadzam orientacyjne badania słuchu, zwracam uwagę na zgryz dziecka i w zależności od potrzeb kieruję na konsultacje ortodontyczną, laryngologiczną i audiologiczne badanie słuchu.
Wszystkie dzieci w przedszkolu maja kontakt z logopedą.
Młodsze (3,4 - latki) spotykają się z logopedą w ramach ćwiczeń profilaktycznych. To dla tej grupy dzieci napisałam i realizuję program zajęć profilaktycznych i innowację pedagogiczną dotyczącą wczesnej profilaktyki wad wymowy i ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny dziecka. W trakcie grupowych ćwiczeń logopedycznych szczególna wagę przywiązuję do ćwiczeń oddechowych, narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych.
Dzieci 5 i 6 letnie spotykają się na indywidualnych zajęciach z logopedą w gabinecie logopedycznym. Po przeprowadzonych wcześniej badaniach mowy i postawieniu diagnozy w zależności od potrzeb dzieci zakwalifikowane są na terapię indywidualną.
Zachęcam do współpracy rodziców dzieci uczęszczających na ćwiczenia indywidualne. Rodzice pełnią bardzo ważną rolę w procesie reedukacji mowy. Po zajęciach w przedszkolu powinni utrwalać ćwiczenia ze swoimi pociechami, wspierać, chwalić, pomagać. Współpraca rodziców, logopedy i nauczycieli warunkuje sukces.
O zakończeniu terapii logopedycznej możemy mówić wówczas gdy wymowa poprawna utrwali się w mowie potocznej.
Częsty kontakt dzieci z logopedą a także współpraca z rodzicami i nauczycielami przekłada się na efektywność naszej pracy i dobre samopoczucie naszych wychowanków.
Staram się by dzieci kończące edukację w naszym przedszkolu wkroczyły do szkoły bez obarczeń spowodowanych wadą wymowy, a tym samym bez kompleksów i zahamowań co bezpośrednio przekłada się na jakość w nauce czytania i pisania.

Wspierajmy rozwój mowy naszych dzieci

Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się rozwoju jego osobowości w ogóle. Dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający świat. Dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.
Rodzice i najbliżsi chcą wspierać dziecko w tym trudnym procesie jakim jest nauka mowy. Możemy i powinniśmy pomóc dziecku pamiętając o zasadach, które są jednocześnie zaleceniami dotyczącymi wczesnej profilaktyki.

Pamiętajcie

Wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia powinny być poprawne
Do dziecka mówcie dużo, ale powoli, wyraźnie, krótkimi zdaniami, o rzeczach dla niego zrozumiałych
Powtarzaj i rozbudowuj zdania dziecka, np. “ To jest pies.” “To jest duży pies”.
Nie zapominaj o intonacji
Codziennie poświęcaj czas na rozmowę
Nie gaś naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, cierpką uwagą lecz słuchaj uważnie, zadawaj pytania
Nie zawstydzaj dziecka, nie śmiej się z wadliwej wymowy, hamuje to chęć do mówienia, a w konsekwencji zaburza dalszy rozwój mowy
Dziecka leworęcznego nie należy zmuszać do posługiwania się prawą ręką, naruszenie sprawności ruchowej zaburza funkcjonowanie mechanizmu mowy, prowadzi często do zaburzeń mowy, a szczególności do jąkania
Nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek; dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicuje słuchowo dźwięki mowy, a zmuszone do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo; tworzymy u dziecka w ten sposób błędne nawyki artykulacyjne, które jest bardzo trudno zlikwidować
Jeśli niepokoi nas cokolwiek w wymowie dziecka należy skonsultować to ze specjalistą
Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane na terapię logopedyczną pamiętaj, że nie polega ona tylko na przychodzeniu do logopedy
Dokładnie i systematycznie wypełniajcie w domu zalecenia logopedy
Wykażcie cierpliwość jeśli dziecku coś nie wychodzi, nie zniechęcajcie się
Bądźcie konsekwentni w wykonywaniu ćwiczeń
Nie oczekujcie na “cudowną pigułkę”, która sprawi, że dziecko będzie mówiło poprawnie - takiej jeszcze nie wymyślono
Pomóżcie swojemu dziecku opanować prawidłową wymowę

Uwaga rodzice

Istnieją czynniki wpływające na rozwój wad wymowy, które możecie zminimalizować lub wyeliminować. Należą do nich:
Długie używanie smoczka
Picie przez smoczek
Podawanie dzieciom rozdrobnionych, przetartych pokarmów
Niesprawne narządy artykulacyjne
Słabe napięcie mięśni twarzy i języka
“złe” oddychanie (przez usta)
Negatywne wzorce

Uwagę rodziców powinno zwrócić gdy:

Dziecko ma stale otwarte usta
Widoczna jest asymetria twarzy dziecka, np.. wykrzywianie ust
Niska sprawność pracy narządów mowy
Dziecko głośno mówi (zawsze)
Nie wykonuje poleceń, nie odpowiada na pytania od razu, robi to po kolejnym powtórzeniu poleceń (może występuje wada słuchu)

Istotnym elementem profilaktyki wad wymowy jest świadomość rodziców i najbliższego otoczenia dziecka. Częste wykonywanie ćwiczeń narządów mowy, ćwiczeń oddechowych, masaży twarzy, zachęcanie dziecka do mówienia, rozwijanie wyobraźni.

Propozycje ćwiczeń

Warto wykonywać je przed lustrem, aby dziecko mogło obserwować i korygować własne poczynania. Korzystniej jest ćwiczyć częściej a krócej, np. kilka razy w tygodniu 5-10 minut.
Życzę powodzenia!
Logopeda, mgr Iwona Mazany

Ćwiczenia języka

Wysunięty język przesuwamy na boi
Usta szeroko otwarte - oblizujemy wargi
Oblizywanie zębów
Kierowanie języka do nosa
Kierowanie języka do brody
Wypychanie policzków językiem
Dotykanie czubkiem języka na zmianę raz dolnych, raz górnych zębów
Naśladowanie kląskania konika

Ćwiczenia warg

Otwieramy szeroko buzie i zamykamy
Robienie na przemian miny wesołej i smutnej
Cmokanie
Ssanie wargi górnej i dolnej
Utrzymywanie ołówka między wargami
Wprowadzenie warg w drganie “jedziemy samochodem”
Szybkie wymawianie głosek “au”
Ściągnięte wargi przesuwamy na boki
Gwizdanie

Chciałabym przypomnieć wszystkim

Zasady poprawnego mówienia

Staram się zawsze mówić spokojnie,
by mieć nad sobą to panowanie
Które wyrówna oddech swobodnie
I każde słowo da ująć w zdanie.
Staram się zawsze mówić powoli,
By słowa idąc za myśli biegiem,
Mogły nadążyć nie opóźnione
I płynąć lekko zwartym szeregiem.
Staram się zawsze mówić bez lęku,
By lęk wichrzyciel, aż nadto srogi,
Słów nie zamącił w fałszywe dźwięki,
Nie strącił myśli z właściwej drogi.
Staram się zawsze mówić rytmicznie,
Bo rytm jest w świecie i w planet biegu,
Niech rządzi słowem a słowa liczne
Popłyną gładko w równym szeregu.

A teraz kilka tekstów dla chętny sprawdzenia siebie

Pan Paweł

Pan Paweł pogodny, przemiły, pocieszny pojechał przedwczoraj pociągiem pośpiesznym. A pociąg pośpieszny był tak przepełniony, że Paweł przejść musiał przez okno z peronu. I przestał pan Paweł spoglądać pogodnie, spochmurniał - gdy spojrzał na palto i spodnie. Wnet spostrzegł, że przepadł gdzieś prawy pantofel, a piękny kapelusz przekrzywił swój profil. Przeraził się Paweł nie mogąc przeboleć, przeklinał podróżnych i pięć ich pokoleń. Aż pewien przechodzień co pchał się przez przedział podniósłszy pięść prawą Pawłowi powiedział:
Przechodzisz pan oknem, przeklinasz pan potem, patrz abyś przez okno nie poszedł z powrotem.
Przeraził się Paweł, aż pobladł po prostu, gdy pociąg przejeżdżał przez przęsła pomostu.
Przyciszył przekleństwa a potok słów przerwał i myślał wciąż patrząc ponuro spode łba, że lepiej się pozbyć pantofla prawego niż wypaść z pociągu i to pośpiesznego.

Zdania

Chrząszcz brzmi w trzcinie, świerszcz strzyka za ścianą.
Nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz Pietrze pieprzem wieprza.
Zmiażdż dżdżownicę.
Przeleciały trzy pstre przepiórzyce przez trzy pstre kamienice.
Tracz tarł tarcicę tak takt w takt, jak takt w takt tarcicę tarł tartak.
Zgódź się do dworu za zarządzającego.
Koszt poczt w Tczewie.
Szczebiot dzieci przeszkadzał Strzemboszowi w głośnych ćwiczeniach gry na skrzypcach.
Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia, drzemiącego w dżdżysty dzień na drzewie